Landelijk doelgroepenmodel

Op dit moment zijn we bezig met het (in)bouwen van het zgn. ‘Doelgroepenmodel’ in MLS.

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Klik hier voor meer informatie op de website van LECSO.

Geef een reactie