Landelijke gebruikersgroep MLS bij LECSO

We hebben al 10 jaar een zgn. gebruikersgroep voor MLS. Hierin bespreken afgevaardigden van scholen die MLS gebruiken en Janszoon nieuwe (onderwijs) ontwikkelingen of trends en de eventuele consequenties hiervan voor MLS.  Terugkerend onderwerp is ook hoe de diverse scholen omgaan met het werken met MLS.
Feedback op het werken met MLS maakt ook onderdeel uit van de besprekingen. Dit wordt door ons zeer op prijs gesteld en  is ook essentieel om eventueel verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Op 22 juni 2017 hebben we eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep onder auspiciën van LECSO in Utrecht.  Dit n.a.v. de zoektocht naar een toekomstbestendig LVS. Hierin wordt a.d.h.v. een programma van eisen besproken welke verbeteringen aangebracht kunnen worden in ons LVS pakket. Zie ook de website van LECSO of klik hier.
Omschrijving van LECSO:  ‘Doel van deze gebruikersgroep is om middels overeenstemming een massa te maken, de vraagmacht richting de aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen’.

Uiteraard staan wij hier zeer open voor!

 

Geef een reactie