Verzuim melden aan DUO

Vanaf april 2017 is het in MLS mogelijk ongeoorloofd verzuim digitaal te melden aan DUO.
In MLS wordt een verzuim historie opgebouwd waarbij overzichtelijk het verzuim van leerlingen getoond wordt, waarna een eventuele melding aan DUO gedaan kan worden.

Geef een reactie