In ons leerlingvolg systeem ‘MLS’ gaan rond de OPP’s veel papierwerk zitten. Letterlijk dus want elke leerling heeft een OPP wat ook afgedrukt moet worden. Dit OPP moet ook ondertekend worden door meerdere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld ouders/verzorgers, leerkrachten en de directeur.
Aloysiusstichting heeft het initiatief genomen om het werken met papier terug te dringen en het ondertekenen efficiënter te maken. Ze hebben ons de opdracht gegeven om de mogelijkheid in te bouwen om het digitaal ondertekenen van OPP’s mogelijk te maken. We doen dit in samenwerking met Robert-Jan van der Weide van Docuresult en Signhost.