Integratie doelgroepenmodel in MLS van De Onderwijsspecialisten verder doorgevoerd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe OPP van De Onderwijsspecialisten. Dit is ge-ent op het zgn. ‘doelgroepen model’, mede ontwikkeld door LECSO. In ons leerling volgsysteem ‘MLS’ was al langer (een invulbare) matrix aanwezig van dit doelgroepen model. Nu is er ook een directe koppeling met deze matrix met de gegevens die ingevuld worden in het OPP. Dit betreffen bijv. de ondersteuningsbehoefte, leerkenmerken en IQ bepalingen. Alle scholen van De Onderwijsspecialisten die nu gebruik maken van het OPP, zullen hier gebruik van gaan maken.

Ook andere scholen, naast die van De Onderwijsspecialisten, zullen naar verwachting op de matrix aangesloten gaan worden.