Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

Videotutorials MLS

In het kader van ontzorging is één van de belangrijkste uitgangspunten van MLS de gebruiksvriendelijkheid. Om dit naar een nog hoger niveau te tillen, is Janszoon speciaal voor haar gebruikers iets extra’s aan het ontwikkelen.

Momenteel zijn wij videotutorials aan het maken voor nieuwe en belangrijke onderdelen van MLS.

Enkele onderdelen die daaronder vallen zijn:
– Het digitaal ondertekenen van OPP’s;
– Het nieuwgebouwde ouderportaal;
– De nieuwe cijfer- en absentenregistratie;
– Het nieuwe documentenportaal;
– Het nieuwe lesrooster.

Dit alles om het gebruik nog soepeler te laten verlopen. Er worden sinds kort al enkele video’s getest bij de Aloysius Stichting

Vanaf het nieuwe schooljaar zullen alle videotutorials beschikbaar komen in MLS.

Champagne!

Onze nieuwe vestiging is sinds 8 juni officieel open!

De Drie Pijlers

Een leerlingvolgsysteem hoort nauw samen te hangen met de organisatie waar het in gebruik is. De organisatie hoort daarin centraal te staan. Voor een optimale werking van schoolprocessen is het ideaal als het leerlingvolgsysteem zich vrijwel volledig vormt naar de werkwijze van de organisatie, en niet andersom. Wij zijn ervan overtuigd dat wij dit voor elke organisatie kunnen realiseren.

Om dit te bewijzen bieden wij garanties aan onze relaties en hebben we deze ondergebracht in tastbare fundamenten: de drie pijlers van MLS.

Deze pijlers gelden voor ons als maatstaf en zijn zo fundamenteel dat ze zijn verwerkt in het logo. Huidige en potentiële klanten weten hierdoor wat ze kunnen verwachten van MLS en waar zij op kunnen terugvallen.

Klik hier voor een uitgebreide toelichting van onze pijlers: https://janszoon.nl/mls/

Verhuizing

Naast de versoepeling van de coronamaatregelen, hebben ook wij goed nieuws. Met trots en veel enthousiasme kondigt Janszoon Software aan per 1 juni 2020 te gaan verhuizen naar een nieuwe, grotere locatie: Leerfabriek KVL te Oisterwijk. Momenteel zijn wij druk bezig met voorbereidingen om het kantoor ‘corona-proof’ te maken, zodat wij meteen veilig van start kunnen gaan.

Digitaal ondertekenen MLS

Wij willen graag een steentje bijdragen aan de verbetering van het milieu. MLS biedt daarom aan de Aloysius Stichting de optie om OPP’s digitaal te ondertekenen, om zo onder andere papier en energie te besparen. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, is Janszoon hierover trainingen aan het geven aan medewerkers van de Aloysius Stichting. Vanwege de COVID-19-situatie, vinden deze trainingen in eerste instantie online plaats via Microsoft Teams.

CeDonAir

Wij willen CeDonAir van harte welkom heten als nieuwe, tevreden klant. Janszoon heeft voor CeDonAir een compleet nieuwe website ontwikkeld, aansluitend op de huisstijl van het bedrijf.

Bekijk het resultaat hier: www.cedonair.nl

 

Hummelingschool

We verwelkomen De Hummelingschool uit Hilversum als nieuwe gebruiker van MLS!

Ondertussen hebben er al enkele scholingsmomenten plaatsgevonden voor de ondersteuners. De komende tijd gaan we aan de slag om de medewerkers van de Hummelingschool vertrouwd te maken met het werken in MLS.

Het Congres 2019

Zoals elk jaar stonden we op 29 november van het vorige jaar weer op Het Congres.

Wij vonden het een hele vruchtbare dag omdat we veel mensen hebben kunnen spreken, met name over ons leerlingvolgsysteem natuurlijk. We hebben verschillende belangstellenden ons leerlingvolgsysteem kunnen tonen. Vooral het onderdeel ‘Doelgroepenmodel’ viel erg in de smaak. Het afgelopen jaar is er door ons ook weer hard aan gewerkt om het verder te perfectioneren, uiteraard in overleg met en in opdracht van onze gebruikers. De integratie van het doelgroepenmodel in de OPP’s van onze gebruikers is verder doorgevoerd en zijn er aanpassingen gedaan om het nog gebruiksvriendelijker te maken. Het is dan ook leuk om te merken dat we tijdens het congres hier ook een hele positieve response op kregen.

Doelgroepen model

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Het doelgroepenmodel  is inmiddels geïntegreerd en operationeel in het OPP van onder andere De Onderwijsspecialisten en Onderwijsgroep Punt Speciaal. In ons leerling volgsysteem ‘MLS’ was al langer (een invulbare) matrix aanwezig van dit doelgroepen model. Nu is er ook een directe koppeling met deze matrix met de gegevens die ingevuld worden in het OPP. Dit betreffen bijvoorbeeld de ondersteuningsbehoeften, leerkenmerken en IQ bepalingen. Alle scholen van Punt Speciaal en De Onderwijsspecialisten zullen hier gebruik van gaan maken.

Ook andere scholen zullen naar verwachting gebruik gaan maken van het doelgroepenmodel in MLS.