Categorie archief: Algemeen

Dingen die te maken hebben met algemene zaken

Het Congres, 30 november 2018

Op vrijdag 30 november 2019 waren wij met ons MLS team weer present op ‘Het Congres‘. Wij vonden het een hele vruchtbare dag omdat we veel mensen hebben kunnen spreken over ons lvs. En omdat LECSO vandaag  hun  definitieve model presenteerde van het doelgroepenmodel en wij dit model reeds volledig geïntegreerd hebben in het OPP, ontlokte dat veel  oe’s en aah’s bij mensen die dit bij ons bekeken.

Een onverdeeld succes bleken ook onze sleutelhangers met lampje. Waarbij we hier willen vermelden dat als de batterijen op zijn, u gerust met ons contact kunt opnemen voor nieuwe! Zolang de voorraad strekt.

Digitaal ondertekenen 1 november

Op 1 november hebben we wederom een sessie gehad bij De Rungraaf in Eindhoven als vervolg op de bijeenkomst van 4 oktober. Toen werden enkele wijzigingen/verbeteringen voorgesteld door de projectgroep en die aanpassingen hebben we verwerkt. De uitkomst van de sessie van 1 november was positief en er is besloten dat er een kleine groep leerkrachten het digitaal ondertekenen in de praktijk gaat testen. Dat gaat eind november gebeuren.

Integratie doelgroepenmodel in MLS van De Onderwijsspecialisten verder doorgevoerd.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het nieuwe OPP van De Onderwijsspecialisten. Dit is ge-ent op het zgn. ‘doelgroepen model’, mede ontwikkeld door LECSO. In ons leerling volgsysteem ‘MLS’ was al langer (een invulbare) matrix aanwezig van dit doelgroepen model. Nu is er ook een directe koppeling met deze matrix met de gegevens die ingevuld worden in het OPP. Dit betreffen bijv. de ondersteuningsbehoefte, leerkenmerken en IQ bepalingen. Alle scholen van De Onderwijsspecialisten die nu gebruik maken van het OPP, zullen hier gebruik van gaan maken.

Ook andere scholen, naast die van De Onderwijsspecialisten, zullen naar verwachting op de matrix aangesloten gaan worden.

Digitaal ondertekenen

Op 4 oktober hebben we bij de Rungraaf in Eindhoven laten zien  hoe we in ons leerling volgsysteem ‘MLS’ het digitaal ondertekenen van documenten (in dit geval de OPP’s) vorm gegeven hebben. De bedoeling is dat ouders/verzorgers zowel via een link in een email digitaal documenten kunnen gaan ondertekenen, als ook ter plekke op school.
Uit deze bijeenkomst zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen die verwerkt zullen worden voor de volgende sessie, begin  november. De bedoeling is dat dan ook de pilot gestart wordt, d.w.z. dat na deze bijeenkomst in de praktijk getest zal gaan worden.

Aanwezig was ook Paul Loth van Evidos, dat is het bedrijf dat ‘achter de schermen’ het hele organisatorische deel van het digitaal ondertekenen afhandelt. We hebben in het hele ontwikkeltraject op een prettige manier met hen samengewerkt.

We houden u op de hoogte!

Personele uitbreiding Janszoon

Sinds 2 maanden hebben we ons team uitgebreid met Mitchell van Lee. Hij is bij ons in dienst als full time programmeur.
Mitchell is een 25 jarige, op ICT gebied afgestudeerde HBO-er en afkomstig uit Tilburg. Zoals bekend komen daar de beste programmeurs vandaan.
We hebben met Mitchell weer een nieuwe stap gezet hebben in de verdere groei van Janszoon.
Met deze uitbreiding lijkt het erop dat Oisterwijk, net zoals Silicon Valley, stilaan een begrip aan het worden is in de IT. Met dank natuurlijk aan Mitchell.

‘Het Congres’ 2018 op Papendal

Op 30 november staan wij wederom op ‘Het Congres’ op Papendal. We hopen dat we weer met veel mensen kunnen praten over leerlingvolgsystemen en ons leerlingvolgsysteem in het bijzonder. We zijn heel nieuwsgierig naar visies van onderwijsmensen hierop !

MLS is ontwikkeld omdat er nu eenmaal een leerlingvolgsysteem nodig is met lef en visie! We zijn niet bang “om onze nek uit te steken” als het gaat om nieuwe ontwikkelingen.

Digitaal ondertekenen OPP’s

In ons leerlingvolg systeem ‘MLS’ gaan rond de OPP’s veel papierwerk zitten. Letterlijk dus want elke leerling heeft een OPP wat ook afgedrukt moet worden. Dit OPP moet ook ondertekend worden door meerdere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld ouders/verzorgers, leerkrachten en de directeur.
Aloysiusstichting heeft het initiatief genomen om het werken met papier terug te dringen en het ondertekenen efficiënter te maken. Ze hebben ons de opdracht gegeven om de mogelijkheid in te bouwen om het digitaal ondertekenen van OPP’s mogelijk te maken. We doen dit in samenwerking met Robert-Jan van der Weide van Docuresult en Signhost.

Landelijk doelgroepenmodel

Op dit moment zijn we bezig met het (in)bouwen van het zgn. ‘Doelgroepenmodel’ in MLS.

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Klik hier voor meer informatie op de website van LECSO.

Landelijke gebruikersgroep MLS bij LECSO

We hebben al 10 jaar een zgn. gebruikersgroep voor MLS. Hierin bespreken afgevaardigden van scholen die MLS gebruiken en Janszoon nieuwe (onderwijs) ontwikkelingen of trends en de eventuele consequenties hiervan voor MLS.  Terugkerend onderwerp is ook hoe de diverse scholen omgaan met het werken met MLS.
Feedback op het werken met MLS maakt ook onderdeel uit van de besprekingen. Dit wordt door ons zeer op prijs gesteld en  is ook essentieel om eventueel verbeteringen te kunnen aanbrengen.

Op 22 juni 2017 hebben we eerste bijeenkomst van de gebruikersgroep onder auspiciën van LECSO in Utrecht.  Dit n.a.v. de zoektocht naar een toekomstbestendig LVS. Hierin wordt a.d.h.v. een programma van eisen besproken welke verbeteringen aangebracht kunnen worden in ons LVS pakket. Zie ook de website van LECSO of klik hier.
Omschrijving van LECSO:  ‘Doel van deze gebruikersgroep is om middels overeenstemming een massa te maken, de vraagmacht richting de aanbieders te versterken als het gaat om gewenste aanpassingen’.

Uiteraard staan wij hier zeer open voor!

 

Onderwijsgroep Punt Speciaal is nieuwe gebruiker van MLS

We zijn verheugd om Onderwijsgroep Punt Speciaal te kunnen verwelkomen als nieuwe gebruiker van ons leerlingvolgsysteem ‘MLS’. Punt Speciaal heeft haar bestuursbureau in Malden en bestaat verder uit 6 VSO en SO scholen. Eén van de aangesloten scholen, De Kom te Druten, is reeds sinds 2009 gebruiker is van MLS. De andere scholen van de Onderwijsgroep zijn De Cambier in Tiel, St. Maartenschool in Ubbergen, SO-VSO Mikado in Gennep, Talita Koemi in Nijmegen en Werkenrode School in Groesbeek.

Wij willen Onderwijsgroep Punt Speciaal bedanken voor het vertrouwen en we zien uit naar een prettige samenwerking.

https://www.puntspeciaal.nl/

ops_logo