Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

Hummelingschool

We verwelkomen De Hummelingschool uit Hilversum als nieuwe gebruiker van MLS!

Het Congres 2019

Zoals elk jaar staan we ook dit jaar weer op Het Congres. Dat vindt dit jaar plaats op 29 november.

Vorig jaar, op vrijdag 30 november 2018 waren wij met ons MLS team ook present op ‘Het Congres‘. Wij vonden het een hele vruchtbare dag omdat we veel mensen hebben kunnen spreken over ons lvs. En omdat LECSO vandaag  hun  definitieve model presenteerde van het doelgroepenmodel en wij dit model reeds volledig geïntegreerd hebben in het OPP, ontlokte dat veel  oe’s en aah’s bij mensen die dit bij ons bekeken.

Een onverdeeld succes bleken ook onze sleutelhangers met lampje. Waarbij we hier willen vermelden dat als de batterijen op zijn, u gerust met ons contact kunt opnemen voor nieuwe! Zolang de voorraad strekt.

Doelgroepen model

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Het doelgroepenmodel  is inmiddels geintegreerd en operationeel in het OPP van De Onderwijsspecialisten. In ons leerling volgsysteem ‘MLS’ was al langer (een invulbare) matrix aanwezig van dit doelgroepen model. Nu is er ook een directe koppeling met deze matrix met de gegevens die ingevuld worden in het OPP. Dit betreffen bijv. de ondersteuningsbehoefte, leerkenmerken en IQ bepalingen. Alle scholen van De Onderwijsspecialisten die nu gebruik maken van het OPP, zullen hier gebruik van gaan maken.

Ook andere scholen, naast die van De Onderwijsspecialisten, zullen naar verwachting op de matrix aangesloten gaan worden.

Digitaal ondertekenen!

In ons leerlingvolg systeem ‘MLS’ gaan rond de OPP’s veel papierwerk zitten. Letterlijk dus want elke leerling heeft een OPP wat ook afgedrukt moet worden. Dit OPP moet ook ondertekend worden door meerdere belanghebbenden zoals bijvoorbeeld ouders/verzorgers, leerkrachten en de directeur.
Aloysiusstichting heeft het initiatief genomen om het werken met papier terug te dringen en het ondertekenen efficiënter te maken. Ze hebben ons de opdracht gegeven om de mogelijkheid in te bouwen om het digitaal ondertekenen van OPP’s mogelijk te maken. We doen dit in samenwerking met Robert-Jan van der Weide van Docuresult en Signhost.