LVS Forum

Home LVS Forum

Dit forum is bedoeld om meningen te horen van mensen uit het (speciaal) (voortgezet) onderwijs over het gebruik van (hun) leerlingvolgsysteem. Het is niet bedoeld voor eenĀ  specifiek leerlingvolgsysteem en het is niet bedoeld om louter kritiek te spuien op welk systeem dan ook maar om een beeld te krijgen hoe mensen het ervaren om met een/hun leerlingvolgsysteem te werken. Wat is er goed aan, wat werkt minder, waar zitten verbeterpunten. Wat is de toegevoegde waarde en waar kan tijdwinst zitten. Speelt het systeem (snel) genoeg in op heersende ontwikkelingen, enz. Om het forum constructief/positief te laten zijn willen we je verzoeken om je bijdrage zo goed mogelijk toe te lichten.
Je kunt zelf onderwerpen starten of reageren op onderwerpen.