Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

De MLS gebruikersgroep

Sinds 2008 organiseren wij op regelmatige basis bijeenkomsten met (de) gebruikers van MLS, de zogenoemde MLS-gebruikersgroep. De volgende onderwerpen worden regelmatig besproken:

  • Onderwerpen die betrekking hebben op ons leerlingvolgsysteem, zoals nieuwe onderwijsontwikkelingen en visies van scholen/organisaties op deze ontwikkelingen;
  • Het bespreken van werkwijzen van scholen en hoe scholen omgaan met bepaalde onderwijsinhoudelijke kwesties;
  • Gebruikerservaringen met MLS

Alle input wordt gebruikt om het leerlingvolgsysteem nog beter aan te laten sluiten op de organisaties. 

Een goed voorbeeld van een specifieke ontwikkeling die besproken is in de gebruikersgroep, is het gebruik van het doelgroepenmodel en hoe dit te integreren is in het OPP.  Een ander voorbeeld van een ontwikkeling is het voortschrijdende inzicht welke informatie voortgangsoverzichten moeten tonen. 

Het delen van elkaars visies betekent overigens niet altijd dat er overeenstemming is met welke richting een individuele organisatie uit wil gaan. Die overeenstemming hoeft er natuurlijk niet te zijn. Wij begrijpen dat iedere organisatie uniek is en zijn eigen werkwijze terug moet kunnen zien. Hiervoor zal dus altijd ruimte zijn in MLS.