Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

Een impressie van MLS

Inlogscherm

Uiteraard is de toegang naar MLS beveiligd.
Naast de gebruikelijke username-wachtwoord verificatie met de strengste encryptie, is er een extra beveiliging in de vorm van 'meerfactor authenticatie' opgenomen. D.w.z. dat er door middel van een extra controle gecontroleerd wordt of de gebruiker is wie hij/zij zegt te zijn.
Omdat er medische gegevens verwerkt worden verlangt de AVG een dergelijke extra controle.
MLS is hier geheel op voorbereid.

//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/06/Inlogscherm.png

Hoofdscherm

Een impressie van het hoofdscherm van MLS. Dit deel fungeert als middelpunt van MLS. U komt altijd weer in dit scherm terecht. Op deze manier kunt u niet 'verdwalen' in het programma.

//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/06/hoofdscherm-demoschool.jpg

Beschikbare onderdelen

Een (niet complete) greep uit de beschikbare onderdelen in MLS. In willekeurige volgorde:

 • Individueel handelingsplan
 • Gebruik van de CED leerlijnen
 • Groepsplan op basis van arrangementskaarten
 • Ouderportaal
 • Digitaal communicatieschrift voor ouders/verzorgers
 • OPP startverslag en 'regulier' OPP op basis van het  landelijke 'Doelgroepenmodel'
 • Stageformulier, stageovereenkomsten en stagebeoordelingen
 • Competentielijsten
 • Cijferregistratie
 • Notulen, memo's en afsprakenlijsten
 • Mogelijkheden tot digitaal ondertekenen van documenten
 • Verzuimregistratie met meldingen aan DUO
 • Voortgangsoverzichten

Laatste wijzigingen van leerling gegevens

//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/06/Laatste-10-wijzigingen-bij-leerling.png

Als er een leerling gekozen is uit de leerlingenlijst worden relevante gegevens zichtbaar voor de gebruiker. Daarbij worden ook de laatste 10 wijzigingen zichtbaar van gegevens die bij de leerling zijn gemaakt elders in het programma. Vanuit het deel wat hier links getoond wordt kan het betreffende onderdeel ook direct worden geopend.

Belangrijk: Afhankelijk van de toegekende rechten zien gebruikers alle leerlingen, leerlingen van een bepaalde groep of groepen, of individuele leerlingen.

Aan de linkerkant van het hoofdscherm zijn de datums zichtbaar van de laatste wijziging bij alle leerlingen.

//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/06/Laatste-wijzigingen-alle-leerlingen.png

Er is ook een overzicht mogelijk van de laatste 10 wijzigingen bij alle leerlingen. Ook hier kan direct naar de betreffende onderdelen gegaan worden.

//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/06/Laatste-wijzigingen-alle-leerlingen-uitgebreid.png

Het onderdelen menu

//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/06/Onderdelenmenu-Onderwijsspecialisten.png

In MLS kan het menu waar de toegang geregeld wordt naar de verschillende onderdelen van MLS, helemaal zelf samengesteld worden. Dit kan per school, stichtingsbreed of een combinatie ervan. Ook de terminologie kan helemaal aangepast worden. Ook aan dit menu zijn rechten gekoppeld. Afhankelijk van de functie van de gebruiker krijgt die toegang met lees- of schrijfrechten.
Of helemaal geen toegang natuurlijk.

Aan de linkerzijde een voorbeeld van hoe het 'onderdelen menu' er uit kan zien.