Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

Individuele wensen

Hieronder volgen enkele voorbeelden van wensen van organisaties die verwerkt zijn binnen MLS.

Digitaal ondertekenen van OPP's, Aloysiusstichting

Aloysiusstichting had de wens om alle OPP delen van hun zogenoemde ‘Onderwijsplanner’ digitaal te kunnen ondertekenen door alle betrokkenen. Dit in het kader van zoveel mogelijk papierloos werken. Hiervoor is MLS een partnerschap aangegaan met Evidos, een gerenommeerde partij die het digitaal ondertekenen van documenten faciliteert. Ondertussen is het digitaal ondertekenproces volledig geïntegreerd in MLS en deze functionaliteit is beschikbaar gemaakt voor alle scholen van de Aloysiusstichting.
Er wordt momenteel bekeken of er in MLS nog meer papierloos gewerkt kan gaan worden, bijvoorbeeld om stageovereenkomsten ook digitaal te ondertekenen.

Doelgroepenmodel, De Onderwijsspecialisten

Sinds enige tijd is het doelgroepenmodel populair binnen het onderwijs. In MLS was al zeer snel de matrix hiervan aanwezig. Kort daarna is voor De Onderwijsspecialisten een OPP ontwikkelt dat helemaal aansluit op het Doelgroepenmodel. Dit is inmiddels volop in gebruik. 

Nu is voor bijna elke organisatie een specifiek afgestemd OPP met integratie van het doelgroepenmodel ingebouwd in MLS.

Monitoring, De Wijnberg

Voor De Wijnberg, een school van de Mutsaersstichting, is een onderdeel gebouwd waarin een statusoverzicht van leerlingen getoond wordt, met daarbij de fases waarin ze zich bevinden.