Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58
✓ Maatwerk software en webontwikkeling
✓ Nauwe betrokkenheid van de klant
✓ Geen overbodige functies in de software
//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/10/mls.png

Vanuit verschillende expertises en op verschillende momenten wordt er bepaald wat een leerling nodig heeft om op het gewenste niveau uit te stromen. Om dit proces van proactief en cyclisch werken zo goed mogelijk te ondersteunen, is door LECSO het landelijk doelgroepenmodel ontwikkeld. De kwaliteit van het onderwijs wordt op deze manier gewaarborgd. Steeds vaker sluiten leerlingvolgsystemen, waarin alle relevante data over leerlingen wordt vastgelegd, hierop aan. Zo ook het Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS) van Janszoon.

Wat kunt u doen met het Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS) van Janszoon met het oog op het landelijk doelgroepenmodel?

Het Maatwerk Leerlingvolgsysteem van Janszoon is een web-based toepassing waarin alle relevante gegevens van leerlingen kunnen worden vastgelegd. Denk aan:

  • Werkzaamheden
  • Resultaten
  • Prestaties
  • Mogelijkheden
  • Doelen

Op die manier krijgt u een zo compleet mogelijk beeld van de resultaten en mogelijkheden van leerlingen. Met het oog op het landelijk doelgroepenmodel, kunt u het onderwijs zo beter vormgeven én het beter laten aansluiten op de individuele leerling. Dit leidt tot verhoogde kwaliteit van het vraaggestuurd onderwijs en leerlingenondersteuning.

De vele gereedschappen van MLS

Niet alleen legt u overzichtelijk en efficiënt gegevens van leerlingen vast, u maakt ook gemakkelijk groepsplannen, evalueert aan de hand van leerlijnen van CED en Plancius, creëert voortgangsoverzichten en registreert cijfers, verzuim en incidenten. Omdat het leerlingvolgsysteem in terminologie en lay-out aangepast kan worden aan uw organisatie, werkt u er snel en gemakkelijk mee in de praktijk.

Wilt u het onderwijs ook vormgeven aan de hand van het landelijk doelgroepenmodel?

Wanneer u het onderwijs wilt vormgeven aan de hand van het landelijk doelgroepenmodel en u daar het Maatwerk Leerlingvolgsysteem voor wilt gebruiken, dan zit u goed bij Janszoon. Uiteraard is het begrijpelijk dat u hier eerst meer informatie over wenst. Bel naar 013 528 71 58, dan vertellen wij u graag meer over de mogelijkheden.