Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

MLS: niet zomaar een leerlingvolgsysteem!

//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/06/MLS-Logo-op-voorkant-folder.png

MLS, afkorting voor Maatwerk Leerlingvolg Systeem, is een flexibel, webbased leerlingvolgsysteem, ontwikkeld door Janszoon Software.

Het is een volledig uitgerust leerlingvolgsysteem, het maatwerk heeft betrekking op de flexibiliteit die wij willen inbrengen voor u en uw organisatie.

Maatwerk hoeft dus niet, maar kan wel!

We willen niet dat MLS een 'star' systeem is maar dat te allen tijde wensen van gebruikers doorgevoerd kunnen worden. Door al onze klanten wordt hier zonder uitzondering veelvoudig gebruik van gemaakt.

MLS is bedoeld voor het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Klik hier voor een impressie van MLS
 • Voor zowel grote als kleine organisaties

 • Grote gebruiksvriendelijkheid
 • Grote mate van flexibiliteit in opzet en maatwerk
 • Koppelt met uw huidige leerling-administratiesysteem

 • Volledig op rechten gebaseerde menustructuur
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden

 • Portaal voor ouders / verzorgers

 • Overzichten van laatste wijzigingen bij leerlinggegevens

 • Actieve gebruikersgroep

 • Doelgroepenmodel

MLS is helemaal uitgerust om te voldoen aan de eisen die gesteld worden naar aanleiding van de AVG.

 • De gegevens van een leerling zijn vergrendeld achter een rechtensysteem.
 • De gepersonaliseerde inlogprocedure bevat een twee factor authenticatie mogelijkheid.
 • Het opslaan en wijzigen van het wachtwoord maken gebruik van de nieuwste encryptie algoritmes.

Zo doen we er alles aan om te zorgen dat de gegevens veilig zijn en enkel zichtbaar zijn voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

Het landelijk model doelgroepen is een gestandaardiseerd leerlingvolgsysteem, dat uitgaat van één landelijke indeling van doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. Met dit model is een school in de gelegenheid om onderbouwd en transparant het maximaal haalbare eindniveau en het benodigde onderwijsaanbod en ondersteuning goed in kaart te brengen. De school doorloopt met het model een aantal vaste stappen die de leerling via een passende route leidt naar de maximaal haalbare uitstroombestemming.

Klik hier voor meer informatie op de website van LECSO.

We organiseren al jarenlang en op regelmatige basis (min. 4x per jaar) bijeenkomsten van de MLS gebruikersgroep. Hierin worden:

 • Nieuwe onderwijsontwikkelingen besproken
 • Visies van scholen op deze nieuwe onderwijsontwikkelingen in relatie tot MLS
 • De gebruikerservaringen met MLS besproken

Zo is het opbrengstgericht werken in MLS vormgegeven door input uit de gebruikersgroep en is deze manier van werken ondertussen al ver doorgevoerd in het programma.

MLS heeft als basis geen leerling-administratiesysteem (LAS) voor zijn leerling gegevens, maar moet koppelen, en kan ook koppelen, met veel bestaande leerling-administratiesystemen zoals:

 • ESIS
 • Parnassys
 • SOMtoday
 • DotComSchool

Dit heeft als groot voordeel dat scholen gebruik kunnen blijven maken van hun eigen leerling administratie systeem.

Samen met uw organisatie wordt bekeken hoe de scholing van MLS het beste kan plaatsvinden.

 • Er zijn trainingen gericht op de onderhoudszijde van MLS.
 • Er zijn trainingen die erop gericht zijn de daadwerkelijke dagelijkse gebruikers wegwijs te maken in het programma.

In beide gevallen gebruiken we de 'train de trainer' methode, wat inhoudt dat scholing plaatsvindt aan een bepaalde groep mensen die vervolgens een volgende groep mensen wegwijs maken in het programma.

De mensen van de eerste scholing blijven meestal het aanspreekpunt bij vragen rondom MLS, ondersteuning van Janszoon blijft overigens te allen tijde mogelijk.