Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

Een leerlingvolgsysteem waarmee u op efficiënte en effectieve wijze de gegevens van leerlingen archiveert en beheert. Geschikt voor zowel grote organisaties als kleine scholen. Dat u geheel kunt aansluiten op het gebruik binnen uw organisatie, zowel qua terminologie als lay-out. Dát is MLS, het Maatwerk Leerlingvolgsysteem van Janszoon. Wij hebben ons leerlingvolgsysteem ontwikkeld in samenwerking met verschillende grote onderwijsinstellingen (De Onderwijsspecialisten en Aloysiusstichting) . Het systeem kenmerkt zich dan ook door de grote gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Zo komt u gemakkelijk tot een compleet beeld van de resultaten en mogelijkheden van leerlingen.

Klik op een van onderstaande knoppen voor meer informatie over ons leerlingvolgsysteem

MLS

Voor een beschrijving van ons leerlingvolgsysteem

Impressie

Krijg hier een impressie van ons leerlingvolgsysteem door screenshots van enkele onderdelen

Helpdesk

Voor telefoonnummers en emailadressen voor ondersteuning voor het gebruik van MLS

Hoe ziet het leerlingvolgsysteem eruit?

Het leerlingvolgsysteem van Janszoon biedt de mogelijkheid om te werken met alle aspecten van een school voor het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs. MLS heeft verschillende gereedschappen tot zijn beschikking, zoals het maken van individuele handelingsplannen, het evalueren met behulp van leerlijnen van CED en Plancius, het maken van Competentielijsten en ADL lijsten. Omdat het leerlingvolgsysteem in tegenstelling tot andere leerlingvolgsystemen zelf te onderhouden is, creëert u een vertrouwde omgeving waarin u precies de terminologie kunt gebruiken die u al hanteert binnen uw school. MLS heeft een grote flexibiliteit in opzet en maatwerk. Zo sluit het systeem perfect aan op de bestaande werkwijze van de organisatie. MLS heeft een actieve gebruikersgroep die al jarenlang op regelmatige basis bijeenkomsten organiseert. Hierin worden onder andere nieuwe onderwijsontwikkelingen besproken en visies van scholen op die ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn, of gaan zijn, op MLS. Ook worden gebruikerservaringen met MLS besproken. Zo is het opbrengstgericht werken in MLS vormgegeven door de input uit de gebruikersgroep en is deze manier van werken ondertussen al ver doorgevoerd in het programma.

Verschillende administratiesystemen koppelen aan leerlingvolgsystemen

Wellicht heeft u al eens eerder gehoord dat het mogelijk is om verschillende administratiesystemen te koppelen aan leerlingvolgsystemen. Zo ook bij MLS van Janszoon. Zo heeft u altijd alle administratieve gegevens direct up-to-date in het leerlingvolgsysteem. De volgende administratiepakketten worden ondersteund:

·         Esis

·         DotcomSchool

·         SOMtoday

·         Winsas


·         ParnasSys

Bel tijdens kantooruren voor meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen over het leerlingvolgsysteem van Janszoon? Neem dan tijdens kantooruren contact op via 013 528 71 58. Onze gespecialiseerde medewerkers informeren u graag over de mogelijkheden voor uw school.