Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58
✓ Maatwerk software en webontwikkeling
✓ Nauwe betrokkenheid van de klant
✓ Geen overbodige functies in de software
//janszoon.nl/wp-content/uploads/2019/10/mls.png

Maatwerk Leerlingvolgsysteem (MLS) informatie

Een van de meest uitgebreide webbased toepassingen die door Janszoon ontwikkeld is, is het leerlingvolgsysteem MLS, wat staat voor Maatwerk Leerlingvolgsysteem. MLS is ontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende grotere onderwijsinstellingen, zoals De Onderwijsspecialisten en de
Aloysiusstichting.

Sinds 2006 maken steeds meer onderwijsinstellingen uit het hele land gebruik van MLS. MLS archiveert en beheert gegevens van leerlingen om te komen tot een zo compleet mogelijk beeld van de resultaten en mogelijkheden van een leerling. Die kunnen leiden tot begeleidingsactiviteiten die bijdragen aan de kwaliteit van het vraaggestuurd onderwijs en de leerlingenondersteuning.

Welke mogelijkheden biedt het Maatwerk Leerlingvolgsysteem?

Het systeem biedt de mogelijkheid om te werken met alle aspecten van een school voor voortgezet onderwijs (profielen, sectoren, leerwegen), speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het systeem kent naast het beheren van de gegevens rondom de kinderen/cliënten ook een mogelijkheid tot evalueren met behulp van lijsten, inclusief de CED-leerlijnen. Deze leerlijnen zijn in het uitgebreide onderhoudsdeel helemaal zelf te onderhouden. In het handelingsplangedeelte van het Maatwerk Leerlingvolgsysteem is het zelfs mogelijk om leerlijnen en open doelen door elkaar te gebruiken.

Groepsplannen worden gemaakt aan de hand van zogenoemde arrangementskaarten. Dit zijn sjablonen waarin (CED) doelen geplaatst zijn die horen bij een bepaalde leerroute en leerjaar. Ook wordt hier onder andere reeds de werkwijze en methode beschreven voor hoe te werken aan de doelen. Het enige wat de leerkracht uiteindelijk moet doen voor het maken van een groepsplan, is het kiezen van een arrangementskaart die hoort bij een leerroute, een leerjaar en de leerlingen en ze kunnen aan de slag. Omdat het speciaal onderwijs is, is het natuurlijk mogelijk om uitzonderingen te maken voor individuele leerlingen. Resultaten van individuele leerlingen maar ook van groepen kunnen worden getoond via grafische overzichten in voortgangsrapportages.

Hoe zit het systeem in elkaar?

Het Maatwerk Leerlingvolgsysteem heeft een uitgebreid onderhoudsdeel. Voor veel formulieren is het mogelijk om deze zelf in te richten en de terminologie te gebruiken die ook binnen een organisatie gangbaar is. Dit is gedaan om het werken met MLS zo dicht mogelijk te laten aansluiten op het werken in de praktijk binnen een onderwijsinstelling. Zo plooit MLS zich om een vertrouwde werkwijze heen in plaats van dat het de softwaregebruikers in een niet meer herkenbare manier van werken dwingt.

Het Maatwerk Leerlingvolgsysteem heeft naast de cijferregistratie een incidentenregistratie, verzuimregistratie (met digitaal melden aan DUO) en een digitaal logboek beschikbaar. Het digitaal logboek functioneert als een intern e-mailsysteem tussen ouders/verzorgers en begeleiders en vervangt de vroegere ‘heen en weer schriftjes’. MLS heeft ook een ouderportaal waarin de meest belangrijke gegevens van een kind voor ouders/verzorgers oproepbaar zijn, zoals cijfer- en verzuimregistratie.

Het is noodzakelijk dat het Maatwerk Leerlingvolgsysteem gekoppeld wordt aan een Leerling Administratiesysteem (LAS). Leerling-, groeps- en personeelsgegevens worden overgenomen uit uw eigen, vertrouwde LAS. Wijzigingen die gemaakt worden in het LAS zijn na (dagelijkse) synchronisatie beschikbaar in MLS. Zo hoeft u maar op één plaats gegevens actueel te houden en zijn gegevens in MLS altijd up-to-date. MLS kan gegevens uitwisselen met een aantal bekende Leerling Administratiesystemen, zoals ESIS, Winsas, DotComSchool, ParnasSys en SOMtoday.

Verder kunnen alle gegevens met betrekking tot huisbezoeken, stage(bezoeken) en vakkenpakketten bijgehouden worden.

Meer weten over MLS? Neem contact op met Janszoon

Als u meer informatie wenst over het Maatwerk Leerlingvolgsysteem, neemt u gemakkelijk contact met ons op: telefonisch via 013 528 71 58 of per e-mail via administratie@janszoon.nl. Ook voor een vrijblijvende demonstratie over wat in MLS kan of voor andere vragen, neemt u contact met ons op.