Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

MLS-basisonderdelen

MLS beschikt als compleet leerlingvolgsysteem onder andere over de volgende onderdelen, in willekeurige volgorde:

 • Leerstandaarden, arrangementskaarten en groepsplannen
 • Diverse OPP-modellen met integratie naar het doelgroepenmodel
 • Leerlijnen (eventueel CED)
 • Voortgangsoverzichten en leeropbrengsten
 • Verzuimregistratie met meldingen aan DUO
 • Cijferregistratie
 • Uitgebreid stagedeel, inclusief zelf samen te stellen stageovereenkomsten
 • Incidentenregistratie met overzichten op stichtingsniveau
 • Notulen, memo's en afsprakenlijsten
 • Op rechten gebaseerde menustructuur
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Overzichten van laatste wijzigingen bij leerlinggegevens
 • Onderhoudsdeel waarin veel zaken door de gebruikers ingesteld kunnen worden
 • Individuele handelingsplannen
 • Digitaal communicatiedeel met ouders/verzorgers (Ouderportaal)
 • Koppeling met Cito
 • Lesrooster, gekoppeld aan verzuimregistratie
 • Registratie volgens landelijke 'meldcode kindermishandeling'
 • Uitwisselingsdeel van documenten tussen docent en ouders/verzorgers (Documentenportaal)
 • Digitaal documentensysteem
 • Medische formulieren, o.a. epilepsieprotocol, medisch protocol en ADL-lijst
 • Zelf samen te stellen competentielijsten
 • Optie tot digitaal ondertekenen
 • Optionele export naar uitstroommonitor van Attrack