Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

Wat is MLS?

MLS, afkorting voor Maatwerk Leerlingvolg Systeem, is een webbased leerlingvolgsysteem ontwikkeld door Janszoon Software op basis van de input van alle gebruikers.

MLS is bedoeld voor het speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

0 +
Leerlingen in MLS
0 +
Gebruikers van MLS
0 +
Scholen gebruiken MLS

Past MLS binnen uw organisatie?

Volgens onze visie kan een leerlingvolgsysteem alleen succesvol zijn als de methodiek die de ‘werkvloer’ hanteert, ook terug te zien is in het leerlingvolgsysteem. Dat moet als het ware een verlengstuk zijn van de gebruiker. Wij bieden volop de mogelijkheid tot maatwerk, om het systeem zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de werkwijze van een organisatie.

Past MLS binnen uw organisatie?

De 3 Pijlers van MLS

Door onze jarenlange ervaring is gebleken dat onze visie te herleiden is naar drie pijlers. Deze drie pijlers zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen samen ons leerlingvolgsysteem.

Ontzorging

Ontzorging

Scholen moeten niet onnodig belast worden met randzaken.
Meer info

Partnerschap

Partnerschap

Scholen zijn onderwijsinhoudelijk de deskundigen. Wij zijn de deskundigen in het bouwen van onderwijsinhoudelijke applicaties. Samen vormen wij MLS.
Meer info

Individuele Focus

Individuele Focus

Omdat wij vinden dat elke school uniek is.
Meer info

Ontzorging

De primaire taak van een school is om zich bezig te houden met leerlingen. Scholen moeten daarom niet onnodig belast worden met randzaken. Er komt bijvoorbeeld veel techniek kijken bij een webbased leerlingvolgsysteem zoals MLS. Daarnaast zijn er licentiekosten aan verbonden en is er (ICT-) personeel bij  betrokken die er de nodige tijd aan moet besteden.

Janszoon neemt deze zorg volledig uit handen. Om u zoveel mogelijk te ontzorgen, leveren wij de volgende diensten:

 • Hosting, backups, licenties, updates en het onderhoud worden verzorgd door ons. U heeft daardoor géén ICT-afdeling nodig, dus heeft u geen onnodige overheadkosten;
 • Het waarborgen van privacy. Gegevens worden verwerkt conform AVG-richtlijnen;
 • Strenge beveiliging van gegevens, gegarandeerd door het betrouwbare Microsoft Azure platform;
 • Het koppelen van uw huidige leerling administratiesysteem met MLS. Deze koppeling synchroniseert, geheel automatisch, leerling-, medewerker- en groepsgegevens.

Partnerschap

Een leerlingvolgsysteem heeft veel impact op een organisatie. Enerzijds omdat binnen een school veel disciplines ermee te maken krijgen. Anderzijds omdat de werkwijze van een school ermee samenhangt.

Wij willen u niet alleen een goed werkend leerlingvolgsysteem bieden. Wij willen ook een bijdrage leveren aan het verbeteren van uw organisatie. Deze bijdrage willen wij leveren in de vorm van partnerschap. Dit partnerschap geven wij inhoud door middel van het volgende:

 • Communicatie middels zeer korte lijnen: contact verloopt direct met de ontwikkelaars van MLS;
 • Minimaal vier keer per jaar een bijeenkomst van de gebruikersgroep van MLS waarbij onderwijsontwikkelingen, toekomstvisies en feedback over het systeem besproken worden.
 • Snelle, overzichtelijke probleemoplossing via intern helpsysteem MLS Support;
 • MLS trainingen voor onderwijsmedewerkers, eventueel op locatie;
 • Los van de gebruikelijke handleidingen, bieden wij in toenemende mate videotutorials voor een nog betere uitleg en ondersteuning;
 • Partnerschap betekent voor MLS wederzijds investeren in de relatie. Organisaties/scholen krijgen daarom altijd de mogelijkheid om samen met ons van gedachten te wisselen over MLS-gerelateerde onderwerpen.

Individuele focus

Doorgaans bepaalt een meerderheid de richting. Dat spoort echter niet met onze visie.
Ongeacht de omvang van de organisatie, willen we focus houden op ieders individuele wensen en deze verwerken naar een, voor elke organisatie unieke, versie van MLS. Dit noemen wij ‘scholariseren’. Hoe we dit vertalen naar de praktijk:

 • Scholariseren: MLS is afgestemd op de wensen en eisen van elke individuele organisatie
 • MLS bedient zowel grote als kleine organisaties. Onder organisaties verstaan wij grote stichtingen met meerdere scholen, maar ook één enkele school van een stichting kan hieronder vallen. 
 • Feedback en kritiek zijn altijd welkom. Daarnaast sparren we graag met u over MLS-inhoudelijke zaken in relatie tot het onderwijs.
 • Wij staan dagelijks tot uw dienst; snelle respons (over welke kwestie dan ook) krijgt u meestal binnen het uur, maar gegarandeerd binnen 24 uur.

Leerlijnen, ook zelf aan te passen en toe te voegen

Diverse OPP-modellen met integratie naar het doelgroepenmodel

Cijferregistratie

Uitgebreid stagedeel, inclusief zelf samen te stellen stageovereenkomsten

Geen specifieke wensen/eisen?

Heeft uw organisatie geen behoefte aan maatwerk? Dat kan natuurlijk ook. Ondanks dat wij maatwerk aanbieden, is MLS reeds een compleet leerlingvolgsysteem met daarin standaard de volgende onderdelen:

Verzuimregistratie met meldingen aan DUO

Incidentenregistratie met overzicht op stichtingsniveau

Registratie volgens landelijke 'meldcode kindermishandeling'

Voortgangsoverzichten en leeropbrengsten

Organisaties die gebruik maken van MLS:

Geïnteresseerd in MLS en/of wilt u meer weten?

Klik hieronder voor een impressie van MLS of stuur ons een bericht.

Voor maatwerk software en webontwikkeling

Stuur ons een bericht

ADRES:

Almystraat 14

5061PA OISTERWIJK

TELEFOONNUMMER:

013 528 71 58