Locatie

Oisterwijk, Nederland

Telefoon

013 528 71 58

Agile-softwareontwikkeling

Janszoon levert volledige, op elke individuele klant aangepaste producten. Om hieraan te kunnen voldoen, hanteren wij een werkwijze die onder de noemer Agile-softwareontwikkeling valt.

De werkwijze van Janszoon is gebaseerd op het model hiernaast. Hieronder wordt dit model toegelicht in vier fasen.

Product backlog

Ons team is uw team. Omdat het volledige product vaak groot en/of uitgebreid is, wordt dit opgesplitst in deelproducten. Al deze deelproducten worden vervolgens onder elkaar gezet en vormen zo de product backlog.

Sprint

Door elke twee weken een (deel)product op te leveren, kan regelmatig geƫvalueerd en bijgestuurd worden. Met als einddoel: een optimaal werkend eindproduct voor u.

Sprint backlog

Om de transparantie van ons team optimaal te benutten, is een van uw collega’s op korte lijn betrokken bij de ontwikkeling van het product, in de rol van product owner. Als product owner stemt u af, in overleg met het team, aan welke onderdelen op dat moment gewerkt moet worden. De uitkomst van deze overeenstemming is de zogenoemde sprint backlog.

Eindproduct

Daarnaast bieden wij u de mogelijkheid om de dagelijkse bijeenkomsten bij te wonen. Is dit niet haalbaar? Dan houden wij u door middel van een kort verslag op de hoogte van de ontwikkelingen.